Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola

és Alapfokú Művészeti Iskola

A KURATÓRIUM TAGSÁGA

 

A Kuratórium Tagsága
 
 
Alapítók: Benkőné Gulyás Edit, Tarrné Szűcs Mariann
 
Kuratórium tagjai: Kovács Zoltánné, Baloghné Fábos Éva, Tarnai Lászlóné, Tarr Lászlóné
 
Gazdasági vezető: Horváthné Juhász Barbara
 
Kuratórium elnöke: Szabadicsné Madaras Katalin
 
 
A közhasznú alapítvány célja, tevékenysége:
 
-          a zalakarosi oktatási intézménybe járó gyermekek jobb tanulási feltételeinek megteremtésében; a tehetséges és lemaradó gyermekek felkarolásának ösztönzése
-          Alapítványi Díj: elismerés azon tanulók számára, akik a nyolc év során kivállóan teljesítettek.
-          korszerű taneszközök, kísérleti, szemléltető eszközök vásárlása az oktató munka színvonalának emelése érdekében.
 
 
 
 
 
         Köszönjük az eddigi önzetlen segítséget és továbbra is várjuk támogatásukat.